Vad vi gör bäst

Våra tjänster

Våra experter

Jan Ädel

Jan Ädel

Besiktningsman

Av SBR godkänd entreprenadbesiktningsman och KA
Av RISE Certifierad entreprenadbesiktningsman och KA
Kontrollansvarig PBL
Teknisk sakkunnig
Skadeutredare

073 633 58 26

Janne@entreprenadkonsulterna.se

Oscar Ädel

Oscar Ädel

Projektledare, VD

Projektledare
Teknisk sakkunnig
Utredare vid tvistemål

073 593 93 88

Oscar@entreprenadkonsulterna.se