En man som sågar trä

Entreprenad

Projektledning för privatpersoner

Som lekman är det omöjligt att veta vilka priser som är rimliga samt vilka skyldigheter och rättigheter man har när man bygger om eller bygger nytt. Det handlar om ett förtroende mellan beställare och entreprenör och tyvärr utnyttjas det allt för ofta. Beställaren vill inte hamna i en obekväm situation gentemot entreprenören när halva huset är utrivet och oron är ett faktum.

Många skriver inte avtal, andra låter snickarna gå löpande tills pengarna är slut och utan någon egentligen beställning och många får en extra faktura som är lika hög som entreprenadssumman utan någon sorts överenskommelse. Detta går lätt att undvika genom tydliga avtal och tydlighet under entreprenaden.

När vi går in som projektledare i entreprenader åt privatpersoner är det oftast redan för sent. Projektet har fallerat och det kommer bli en tvist och det tragiska är att allt detta går att undvika!

Som extern projektledare hjälper vi till med samordning och ser till att projektet håller tidsplan och att projektet byggs rätt samt granskar samtliga offerter.

Extern projektledning uppskattas även hos de flesta entreprenörer då de vet att de har en fackman som de kan vända sig till extern så de inte uppkommer massor med missförstånd.  Det är ett gott tecken på samarbetsvilja.

Som beställarerepresentanter hjälper vi er att förstå byggprocessen och arbetar som ett filter gentemot entreprenören. På så sätt kan entreprenören bolla idéer med oss som pratar samma språk för att komma fram till den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ser även om någonting inte står rätt till eller om något pris är högre än vad det borde vara.

Upphandling

Billigast är sällan bäst och när man väljer entreprenör är det viktigt att man tänker på det. Oavsett om det är en seriös  och duktig byggfirma som tar sig av jobbet så kan även de ha räknat fel. Inom bygg arbetar man med väldigt små marginaler vilket betyder att en felkalkylering kan bli förödande både för er som privatpersoner och för entreprenören, därför är det viktigt att ni får rätt pris och entreprenören får rätt pris för att kunna bygga.

Vid upphandlingar är vår uppgift att både hjälpa bra byggentreprenörer att göra ett bra jobb till rätt pris samt ge beställaren den absolut bästa entreprenören som finns på marknaden till rätt pris. Vi hjälper till med granskning av offerter och ser till att ingenting missas. Inga onödiga reservationer och så alla priser är skäliga. Genom vår databas kan vi på ett smidigt sätt se om entreprenörerna har goda resultat från tidigare besiktningar och kan på så sätt rekommendera de med bäst resultat.

När ni tar in oss som konsulter hjälper vi er med hela upphandlingen så ni vet från början vad allt kommer kosta och hur hela processen går till och ser till så ingenting missas.