En man som sågar trä

För er som bygger nytt

Vårt koncept vid nyproduktion

En stark ekonomi och höga bostadspriser runt om Stockholm har gjort att det i vissa fall varit mer lönsamt att bygga nytt än att köpa gammalt.

Ni som funderar över att bygga nytt måste först få ett godkänt bygglov innan ni går vidare i processen, det får ni genom er kommun. Har ni valt prefabricerat hus får ni oftast hjälp av husleverantören med vilka papper och ritningar som ska in. När ni väl har har fått ett godkänt bygglov är det dags att anlita en Kontrollansvarig. Vi har ett eget koncept för att få en så trygg och felfri process som möjligt.

Kontrollansvarig och besiktningsman i ett

En KAs uppgift vid ett nybygge är egentligen väldigt begränsad. Många tror att en KA är en sorts kontrollant, fast den egentligen är en opartisk person som arbetar som ett språkrör mellan beställare och kommun så att allt byggs enligt PBL. KA:s uppgift är att upprätta en kontrollplan som KA bifogar kommunen för att Byggherren/Beställaren skall få ett startbesked. Entreprenörerna skall därefter överlämna egenkontroller till Byggherren/Beställaren som i sin tur överlämnar egenkontroller till KA . När samtliga egenkontroller är överlämnade enligt kontrollplanen undertecknar Byggherren/Beställaren kontrollplanen. Därefter ansöker KA om slutbesked hos kommunen. Med andra ord har egentligen inte kontrollansvarig något ansvar över att bygger byggs enligt konstens alla regler, utan man utgår att entreprenörerna följer egenkontrollerna och undertecknar dem under bygget.

Vi anser att det krävs betydligt fler förbesiktningar/kontroller för att säkerställa kvalitén och eliminera fel och statistiken säger detsamma. Ca 25% av den totala omsättningen inom bygg går till att åtgärda fel.

Vårt koncept är att baka in entreprenadbesiktningsmannen direkt i processen vilket gör att vi kan ha kontinueliga kontroller genom hela entreprenaden då besiktningsmannens uppgift är att kontrollera byggnationen medan KAn arbetar mot kommun.

Vårt erbjudande

  • Upprätta kontrollplan för projektet.
  • Medverka vid tekniskt samråd för startbesked via Teams eller kommunhuset.
  • Byggarbetsplatsbesök. Kontroll av platta/grundläggning innan husleverans.
  • Vid kontrollen skall lägeskontroll bifogas. Lägeskontroll skall överlämnas till kommunen.
  • Byggarbetsplatsbesök med kommunen. Kontroll av stomme och ytskikt tak.
  • Byggarbetsplatsbesök, kontroll av golvfall och våtrumssäkring i våtrum.
  • Kontrollbesiktning, 2 veckor innan slutbesiktning. För att säkerställa att fel blir åtgärdade inför slutbesiktning.
  • Slutbesiktning.

Vi tillämpar standardavtalet ABK-09 med 10 års garanti

Pris för detta paket från 40 000 SEK ink moms