En man som sågar trä

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

För dig som vill bygg nytt, om eller tillbyggnader till din bostad krävs främst ett bygglov, (undantag för atterfallare) samt en certifierad KA enligt nuvarande plan och bygglagen (PBL)

Vi erbjuder certifierade kontrollansvariga med en lång och gedigen erfarenhet i branschen som hjälper dig i ditt bygge från början till slut och kontrollerar att de byggs enligt BBR (Boverkets byggregler)

Vad gör en kontrollansvarig?

Kontrollansvarig leder dig genom hela byggprojektet. Han skall alltid finnas vid din sida och se till att projektet följer Plan och bygglagen PBL.

Du som bygger hus benämns ”Byggherre”. Du har det yttersta ansvaret för att lagar och förordningar efterlevs. För att du ska få bygga hus krävs det att du anlitar en certifierad kontrollansvarig.

Hur går det till rent praktiskt?

När du ansöker om bygglov anger du vem du anlitat som kontrollansvarig i bygglovshandlingarna. När du fått bygglovet överlämnar du bygglovsritningar, konstruktionsritningar och övriga tekniska handlingar till KA. KA går därefter igenom handlingarna och sätter ihop en kontrollplan som han presenterar för kommunen vid byggstartsmötet.

Efter byggstartsmötet är det bara att sätta spaden i backen!

Den kontrollansvariges uppgift är enbart att se till att beställaren bygger enligt plan och bygglagen. Genom kontrollplanen som sätts ihop innan byggstart garanterar entreprenörerna att de bygger enligt kontrollplanen och signar sedan under att det är byggt enligt konstens alla regler.

När entreprenaden avslutas går din KA igenom alla handlingar och ser till så att alla egenkontroller är uppfyllda enligt kontrollplan för att sedan kunna godkänna entreprenaden.

KA och besiktningsman i ett vid entreprenad

Både kontrollansvarige och besiktningsmannen skall vara helt opartiska i en entreprenad och det är därför man tar in en tredje part för att kontrollera att allt stämmer.

Vi på Entreprenadkonsulterna anser att använda sig av samma KA och besiktningsman enbart är bra för entreprenaden så projektet mer eller mindre kontrolleras under hela processen. Eftersom att KAn enligt följer Plan- och bygglagen har hen ingen skyldighet att kontrollera att fasigheten byggs enligt BBR medan en besiktningsmans jobb är att se till att det byggs rätt.

Har ni samma kontrollansvarig som besiktningsman får ni helt enkelt kontroller från början till slut vilket minimerar byggfelen.