En man som sågar trä

Skadeutredning

Skadeutredning

110 miljarder är den summa som byggfel kostar samhället varje år. Vanligaste skadorna i en fastighet och en av de dyraste är fuktskador som tex läckage genom tak, fel monterad fasad eller ett vanligt läckage i våtrummet. Fukt kan få förödande konsekvenser för ett hus och det är viktigt att kontakta en besiktningsman och utreda skadan så fort som möjligt.

Vi kartlägger orsakssammanbandet för att se vad som har uppkommit och ger er som beställare ett logiskt utlåtande där ni kan förstå anledningen till skadan och få konsultation kring hur ni kan åtgärda felen. Vi hjölper även till att uppskatta kostnaden och marknadsvärdesförändringen av skadan i fastigheten och har ett nära samarbete med försäkringsbolag och jurister om det skulle behövas.

Vanligt förekommande utredning BRF

Ombildningar i från hyresrätter till bostadsrätter blir allt vanligare och det större delen av föreningarna med källare gör är att bygga om dem till bostäder. En av de absolut vanligaste problemen med dessa ombyggnationer är fuktgenomträngningen i golv och vägg. Anledningen till detta är att fastigheterna inte byggs på samma sätt idag som på 40-50 talet och ytters få fastigheter på den tiden har ett kapillärbrytande skikt.

Vet ni med er att ni har problem i era föreningar, kontakta oss idag så hjälper vi er med en utredning!