En man som sågar trä

Besiktningsman

Besiktningsman

ROT jobb (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) eller nyproducerat vilket som, bör  man alltid besiktiga för att undvika onödiga diskussioner, både för entreprenören och beställarens skull. Av den anledningen är det alltid bra att anlita en helt opartisk besiktningsman som vet toleranserna, så att slutresultatet blir så bra som möjligt samt att fel kan avhjälpas omgående. Vi hjälper er med alla besiktningar, från större kommersiella projekt till nyproduktioner och ROT jobb.

Förbesiktning

Förbesiktning är en juridisk bindande kontroll som ni gör för att säkerställa att allt är fackmässigt och kontraktsenligt utfört innan överlämnande till annan yrkesgrupp eller delar som inte är åtkomliga vid slutbesiktning. Exempel på förbesiktning kan vara att besiktiga husstommen innan väggar sätts igen för att se att allt gjort enligt monteringsanvisningar.

Garantibesiktning

Enligt konsumenttjänstlagen ska alla företag i Sverige lämna 2-års garanti på alla tjänster som utförts. Under garantibesiktningen kontrolleras fel som kan ha uppkommit efter slutbesiktningen. Exempel på anmärkningar kan vara sättningar i huset såsom sprickor som uppkommit under rörelser i huset de första åren.

§ 59 besiktning är det formella namnet på garantibesiktning för konsument.

Vanliga standardkontrakt vid konsumententreprenad är ABS 18 och Hantverksformuläret. ABT 06, AB 04 är andra standardavtal där garantitider är reglerat.

Särskild besiktning

Särskild besiktning sker efter godkänd slutbesiktning där besiktningsmannen går igenom fel som kan ha uppkommit inom den 10 åriga ansvarstiden som inte noterats under slutbesiktningen. Ett exempel kan vara en fuktskada eller liknande som har uppkommit vilket då en besiktningsman kan besiktiga för att utesluta om det är entreprenörens fel eller om det är kunden som har varit oaktsam.