En man som sågar trä

Underhållsplan

Underhållsplan för BRF

Från och med 1 januari 2024 är det lag på att samtliga bostadsrätter ska ha en uppdaterad underhållsplan för att föreningarna inte ska få allt för stora konsekvenser när ett större underhåll behöver göras på fastigheten.

Stambyten och takrenoveringar kan vara väldigt kostsamt för föreningar, därför är det viktigt att ha ett estimat på hur stora kostnader som föreningen blir tvungna att handskas med kommande år. Ränteläget förändras och kostnaderna kan skena i väg om inte underhållet sköts och kan i värsta fall, bli påtvingande, vilket många föreningar har tvingats göra under 2023.

I våra underhållsplaner undersöker vi fastighetens skick och utvärderar samtliga delar. Vi ger sedan en livslängd samt ett estimat på när detta bör utföras, samt en ungefärlig kostnadsberäkning med listpriser som följer inflationen för varje år, vilket innebär att även om renoveringen inte är aktuell förrän om 10 år, så har ni relativt färska priser på samtliga delar.

Vi sätter även ett status på delarna om det är i akut behov, medel eller i bra skick.

Ni kommer även få ett estimat på en kostnadsavsättning som bör göras för just er förening som ni kan ta ställning till, beroende på hur belånade föreningen är.

Kontakta oss idag för en offert!