En man som sågar trä

Badrumsbesiktning

Badrumsbesiktning

Att byta badrum är oftast ett dyrt ingrepp i renoveringen och kan kosta ordentligt om det inte görs rätt. Det är därför det ställs väldigt höga krav på kompetens för att utföra badrumsrenoveringar. Alla entreprenörer ska vara medlemmar i ett av följande branschorganisationer: BKR (byggkeramikrådet), GVK (golvbranschens våtrumskontroll) eller MVK (Måleribranschens våtrumskontroll). När entreprenören får ett certifikat från någon av dessa organisationer signerar de ett intyg för varje badrum de renoverar och går i god för att allt är byggt enligt deras regelverk.

Trots att alla dessa krav ställs på entreprenören så underkänns närmare häften av badrummen på någon punkt.

Det kritiska momentet är inte hur kakel eller klinkerplattorna är monterade, undan hur underlaget ser ut. Under kaklet ska ett tätskikt appliceras som skall vara helt vattentätt och det förutsätter att det monteras rätt. Kakel och klinker är inte vattentäta utan vattnet rinner ned mellan fogarna och leds även ned till brunnen under plattorna.

Vid besiktningar av badrum gör vi följande kontroller:

  1. Badrummet är utrivet och den nya brunnen är monterad för att se så rördragningen är rätt gjort
  2. När tätskikt är monterat för att kontrollera att allt är gjort enligt monteringsanvisning samt att det är korrekt fall under klinkerplattorna
  3. Okulär slutbesiktning på samtliga utförda arbeten i badrummet

Ni får därefter ett besiktningsprotokoll med samtliga fel samt avvikelser.